MINDSHARE'S HUNT

มายด์แชร์  เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารในเครือ กรุ๊ปเอ็ม เผยในวันนี้ถึงผลการศึกษา “HUNT 2019” ชี้ผู้บริโภคเมืองรองมีความภูมิใจและมีความสุขกับถิ่นฐานบ้านเกิด แต่อยากมีประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการตามแบบคนเมืองใหญ่ มองโลกออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิต

 

วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อสำรวจและเข้าใจวิถีชีวิตและแรงจูงใจของผู้บริโภคเมืองรองต่อการเสพย์สื่อและเลือกซื้อของอุปโภคและบริโภคเพื่อให้นักการตลาดนำข้อมูลไปปรับกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และเสริมด้วยการทำการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง สกลนคร นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช

 

คุณณัฐา ปิยะวิโรจน์เสถียร ผู้อำนวยการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ มายด์แชร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ที่มาของการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อต้องการทำความเข้าใจผู้บริโภคในเมืองรองในยุคปัจจุบันที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและทั่วถึง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับคนเมืองใหญ่อย่างไร ซึ่งสาระสำคัญที่เราพบคือ ปัจจุบันอำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง พวกเขาต่างมองหาโอกาสที่จะสร้างอัตลักษณ์ของตัวเอง และพฤติกรรมผู้บริโภคไม่สามารถใช้เพียงข้อมูลทางประชากรศาสตร์อย่างอายุ เพศ หรือถิ่นที่อยู่เพียงอย่างดียวในการกำหนด นักการตลาดต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลทางพฤติกรรมควบคู่กันไป”

 

โดยสิ่งที่เราได้จากงานวิจัยชิ้นนี้แบ่งได้ตามนี้

01
ผู้บริโภคในเมืองรองมีความพอใจในถิ่นฐานและมีความสุขกับชีวิตของตนเอง ไม่ได้ต้องการเขาเข้ามาอาศัยหรือประกอบอาชีพในเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่มีแรงบันดาลใจในการชีวิตในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการจากคนในเมืองใหญ่ ดังนั้นอีคอมเมิร์ชจึงเข้ามาเติมเต็มคนบริโภคกลุ่มนี้ในการจับจ่าย

02
มีอิสระในการเลือกซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในเรื่องของการเลือกประกอบอาชีพ การเลือกคอนเทนต์ และเลือกการเสพย์สื่อตามเนื้อหาและเวลาที่ต้องการ

03
มีความผูกพันในท้องถิ่นและครอบครัวขยายของตนมากขึ้นผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมไปถึงการสร้างมารยาททางสังคมออนไลน์อีกด้วย

04
การเสพย์สื่อของผู้บริโภคกลุ่มนี้เปลี่ยนไป เนื่องจากอายุไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการเลือกรับสื่อ แต่คือพฤติกรรมและความสนใจเป็นตัวกำหนดการเสพย์คอนเทนต์ สิ่งที่น่าจับตามองว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจของผู้บริโภคกลุ่มนี้คือเรื่องของอีสปอร์ตและการถ่ายทอดสด

05
โลกออนไลน์คือแฟลตฟอร์มที่เสริมสร้างให้ชีวิตของตนดีขึ้นในทุกมิติ

06
แม้การซื้อของออนไลน์จะเติบโต แต่ในผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็ยังต้องการการปฏิสัมพันธ์กับคน รวมไปถึงความเชื่อมั่นในการชำระเงินปลายทางมากกว่าการโอนเงินออนไลน์

07
ความคุ้มค่ายังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้มองหา

 

ข้อคิดสำหรับนักการตลาดเมื่อต้องการสื่อสารผู้บริโภคกลุ่มนี้

A แบรนด์ควรให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์

B นักการตลาดควรวางกลุ่มเป้าหมายในการทำการสื่อสารจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันเราไม่สามารถกล่าวได้ว่าอายุมีผลต่อการเข้าถึงสื่อออนไลน์อีกต่อไป

C นักการตลาดควรพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของปัจเจกและเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยข้อมูล data footprint

E แบรนด์ควรเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีอิสระในการเลือกตามความต้องการของแต่ละคน

D ในการทำแคมเปญการสื่อสาร แบรนด์ต้องมั่นใจว่าการสื่อสารนั้นครอบคลุมทั้งในส่วนของออนไลน์และออฟไลน์

 

 


ณัฐา ปิยะวิโรจน์เสถียร
Director of Business Planning & Insights - Mindshare Thailand
Natha.Piyavirojsthien@MinddshareWorld.com

สิตานันท์ ทวีผล


สิตานันท์ กับ กรุ๊ปเอ็ม และลักษณะงานรับผิดชอบอยู่

ฝ้ายอยู่กับ กรุ๊ปเอ็ม รวม ๆ มาได้ 5 ปีแล้วค่ะ ตอนนี้เป็น Associate Director - Integrated Planning อยู่ที่เวฟเมคเกอร์ค่ะ โดยรับผิดชอบลูกค้าหลัก ๆ ก็คือ Netflix กับ MK Restaurants ค่ะ

 

งานของฝ่าย Integrated Planning ที่เวฟเมคเกอร์จะมีอยู่สองอย่าง คือด้าน Client Service และด้านของ Media Planning ค่ะ

ส่วนของ Client Service จะเป็นการประสานงานและดูแลลูกค้า หน้าที่ของเราก็คือเราต้องหาวิธีที่จะทำให้ทีมสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าที่เราดูแลอยู่ให้ได้ โดยลูกค้าแต่ละแบรนด์ก็จะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน 

ส่วนงานด้าน Media Planning ก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนสื่อเพื่อไปกระตุ้นหรือส่งเสริมเป้าหมายของลูกค้าค่ะ

 

ในปัจจุบันบทบาทของเอเยนซี่มันเปลี่ยนไป ฝ้ายไม่เคยมองตัวเองว่าเราเป็นเอเยนซี่ แต่เราวางตัวเองว่าเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของลูกค้า คือลูกค้าสามารถคุยกับเราได้ในทุกเรื่องตั้งแต่ Business Challenge หรือ Business Objective ไปจนถึงเรื่องการใช้ชีวิต ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนไปรับบรีฟแล้วก็ทำงานส่ง แต่เราสามารถสนทนากับเค้าได้ในทุกรูปแบบ ฝ้ายคิดว่านี่คือแก่นของการที่จะชนะใจลูกค้าได้ค่ะ

ความท้าทายในงานนี้ฝ้ายคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความสมดุลระหว่างงาน Media Planning และ Business Consulting ว่าเราจะวางกลยุทธ์การตลาดอย่างไร และในฐานะนักวางแผนสื่อเราจะวางสื่อที่ไหรเท่าไหร่


อีกความท้าทายในงานคือต้องเข้าใจก่อนว่าฝ้ายไม่ได้โตในประเทศไทย คือเราไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กแล้วกลับมาเมืองไทยอีกทีตอนอายุ 22 เรียกได้ว่าชีวิตวัยเด็กของฝ้ายในไทยมันหายไปเลย ดังนั้นการที่เราจะสามารถกลับมาทำงานในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในธุรกิจที่บริบทของสื่อไม่เหมือนที่เมืองนอก เราก็ต้องพยายามหาทางที่จะทำความเข้าใจและดึงตัวเองกลับเข้ามาให้ได้

อีกเรื่องก็คือเรื่องของการพูดคือฝ้ายจะพยายามไม่พูดไทยคำอังกฤษคำ เอาจริง ๆ ปัจจุบันเรายังพูดสลับอยู่นะคะ แต่ฝ้ายพยายามจะเป็นแบบให้นั้นน้อยที่สุดเพราะฝ้ายรู้สึกว่าการพูดไทยคำอังกฤษคำมันไม่ใช่สิ่งที่คนเท่ ๆ เก๋ ๆ เค้าทำกัน จะอังกฤษก็อังกฤษให้หมด จะไทยก็ไทยให้หมดเนอะ 

 

 

ถ้าถูกแช่แข็งเป็นเวลา 100 ปี จะพูดอะไรกับคนที่คุณเจอเป็นคนแรก

Thank you
ฝ้ายคิดว่าคำว่า Thank You มันเป็นคำที่มีความหมายกับทุกคน
You can be thankful for anything and you would feel better.

 

เป็นคนตรงเวลาหรือมาสาย
ตรงเวลา และมาเร็วกว่าเวลามาก
ฝ้ายว่ามันข้อดีของการโตที่เมืองนอก เรื่องนี้คนไทยอาจจะไม่เข้าใจ เราว่าเราควรตรงต่อเวลาเพราะการไม่ตรงต่อเวลาก็คือการทำให้คนอื่นเสียเวลา

 

ถ้าพรุ่งนี้มีสอบแล้วมีเพื่อนคนนึงรู้ข้อสอบก่อน จะทำยังไงกับเค้าเฉย ๆ ไม่สนใจ ไม่ทำไรเลย
การทำข้อสอบไม่ใช่ทุกอย่าง มันไม่ได้วัดว่าใครเก่งขนาดไหน การรู้ก่อนก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนึงจะทำสิ่งนั้นได้ดี

 

นอกจากความสามารถพิเศษที่มีอยู่ อยากทำอะไรเป็นอีก
อยากมีพลังอำนาจวิเศษที่สามารถทำให้เราพิชิตเป้าหมายทุกอย่างที่ตั้งไว้ แต่เอาจริง ๆ ในใจมีอีกอย่างที่อยากได้คือในความสำเร็จเหล่านั้นเราอยากให้คนรักเราด้วย

ฝ้ายเชื่อว่าถ้าคนเราใช้เป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเราจะต้องแลกกับอะไรหลายอย่างในชีวิต ซึ่งบางทีเราไม่ได้อยากเสียสิ่งเหล่านั้นไป

 

 

สนใจร่วมงานกับ กรุ๊ปเอ็ม สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ >> ที่นี่ << 
หรือสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้แผนกทรัพยากรบุคคลติดต่อกลับได้ในช่องข้างล่างนี้